Algemene informatie Knotwilg

 

Aan het begin van elk nieuwe schooljaar verspreidt Knotwilg de schoolgids onder haar ouders.

De schoolgids bevat alle relevante informatie voor ouders om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben. Ook bevat de schoolgids achtergrondinformatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.


Hieronder kunt u de schoolgids in pdf-formaat downloaden.

Schoolgids_2017-2018_Knotwilg.docx.pdf

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind ook een schoolkalender met alle belangrijke data gedurende het schooljaar. Mocht u meerdere kinderen bij ons op school hebben, dan krijgt uw oudste kind een exemplaar mee naar huis.


Tevens vindt u hier het schoolontwikkelingsplan 2015-2019, de begroting ouderbijdrage en het ondersteuningsprofiel van Knotwilg in het kader van passend onderwijs.

Hieronder kunt u het schoolontwikkelingsplan, de begroting en het ondersteuningsprofiel in pdf-formaat downloaden.

Schoolontwikkelingsplan_2015-2019_Knotwilg.pdf

Begroting_ouderbijdrage_Knotwilg_2015-2016.pdf

Komende activiteiten