Partou Voorschool

 
 

‘De nieuwsgierigheid van kinderen is heerlijk. Ze leren zoveel in zo’n kort tijdsbestek.’

Op 26 augustus opent deze peuteropvang in de kinderrijke en groene buurt Gein in Amsterdam. Omdat we in 2020 een nauwe samenwerking aangaan met basisschool Knotwilg en in hetzelfde gebouw zitten, werken we samen vanuit één visie, één team en één plan.

Op onze peuteropvang bieden we voor- en vroegschoolse educatie aan. Dit betekent dat we de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs stimuleren en ze voorbereiden op de basisschool. Zo leren we ze bijvoorbeeld hoe ze ruzies oplossen, kleuren herkennen en hoe ze zelfstandig naar de wc gaan. Je kunt je kind al wel inschrijven op deze website. Rondleidingen kunnen pas ingepland worden als we open zijn. 

Telefoonummer:020 452 47 80

Emailadres: vreeswijkpad@partou.nl


Vestigingsmanager: Maaike Schoone